Správný výřez a izolace

Velice důležitým faktorem jsou taky správně provedené a seříznuté horní a spodní okraje otvorů okolo střešních oken. Nesprávné je seříznutí kolmé na sklon střechy. Je to možná pohodlnější pro vlastní obložení vnitřní hrany otvoru, ale není to příliš vhodné hned ze dvou zásadních důvodů, o nichž se zmíníme následovně. Naproti tomu na bočních hranách nezáleží.

Dva důvody pro správný sklon

Správný směr seříznutí hrany otvoru je svislý na spodním okraji a vodorovný na okraji horním. Proč na tom tak záleží? Je to jednak z důvodů světelných, protože tímto seříznutím přirozeně rozšiřujeme směrem do místnosti otvor, kterým vniká do místnosti světlo, čímž se lépe využije potenciál celé prosklené plochy. Druhým důvodem je lepší cirkulace vzduchu v místnosti.